Publikacje dla rodzin


Gdy rodzina się rozpada: potrzeby, decyzje, rozwiązania
Oddajemy do Państwa rąk opracowany przez mediatorów rodzinnych informator, w którym znajdą Państwo:
 • podstawowe informacje dotyczące psychologicznego kontekstu sytuacji rozwodu, separacji i konfliktu opiekuńczego,
 • informacje na temat zasad mediacji w sprawach rodzinnych,
 • praktyczne wskazówki, co do możliwości wykorzystania mediacji w sytuacji konfliktu rozwodowego lub opiekuńczego.
  W końcowej części informatora zamieszczona jest lista mediatorów rodzinnych oraz spis placówek zajmujących się pomocą rodzinie działających na terenie Warszawy.
  Papierową wersję informatora mogą Państwo znaleźć w sądach warszawskich, ośrodkach mediacji SMR oraz w niektórych placówkach oferujących pomoc rodzinie.
  Będziemy Państwu wdzięczni za przesłanie swojej opinii na temat przydatności broszury oraz tego, o jakie informacje broszura powinna zostać w przyszłości uzupełniona.
  Pobierz

  Plan opieki rodzicielskiej
  Aby zaoszczędzić sobie walki w sądzie, a dzieciom nie przysparzać trudnych przeżyć oraz zapewnić im poczucie bezpieczeństwa i względnej stabilności, postarajcie się oddzielić swój konflikt małżeński od Waszej roli jako rodziców. Możecie to zrobić uzgadniając między sobą "plan opieki rodzicielskiej", który obejmuje szereg spraw, które nie ustalone mogą stać się w przyszłości zarzewiem kolejnych konfliktów. Poniżej omówimy kolejno każdą z nich.
  Pobierz
 • Publikacje dla mediatorów  Gójska Agata, Boch Robert, Obligatoryjna mediacja w sprawach rodzinnych, Mediator nr 37 (6/2006)
  Artykuł jest reakcją na projekt Ministerstwa Sprawiedliwości, który dotyczy wprowadzenia mediacji obligatoryjnych w sprawach rozwodowych. Autorzy wskazują warunki, jakie powinny zostać spełnione, by umożliwić rodzinom faktyczne osiągnięcie korzyści z mediacji oraz negatywne konsekwencje przyjęcia mediacji obligatoryjnych na obecnym etapie rozwoju mediacji w Polsce.
  Pobierz

  Gójska Agata, Udział dzieci w mediacjach okołorozwodowych, Mediator nr 30 (3/2004)
  Artykuł omawia rolę dzieci w mediacjach okołorozwodowych, wskazując na możliwości wykorzystywania informacji pochodzących od najmłodszych członków rodziny w procesie podejmowania ustaleń związanych z rozwodem. Pokazuje korzyści włączania dzieci w mediacje, przeciwwskazania oraz sposoby, w jakich dzieci uczestniczyć mogą w procesie mediacji.
  Pobierz

  Gójska Agata, Przegląd badań w dziedzinie mediacji rodzinnej na świecie, Mediator nr 29 (2/2004)
  Artykuł zawiera wyniki badań (głównie amerykańskich, brytyjskich, i skandynawskich) dotyczących specyfiki klientów mediacji rodzinnej (w zakresie cech demograficznych oraz sposobu funkcjonowania w związku z rozwodem), argumentów na rzecz mediacji przywoływanych przez jej uczestników, efektów mediacji (w zakresie częstotliwości porozumienia, satysfakcji z porozumienia oraz procesu, treści porozumienia, funkcjonowania rodziny po rozwodzie, trwałości porozumienia) oraz ewentualnych przyczyn przerywania mediacji.
  Pobierz

  Przybyła-Basista Hanna, Zmiany w prawodawstwie rodzinnym na świecie, a rozwój praktyki mediacyjnej, Mediator nr 24 (1/2003)
  W artykule jest przedstawiony zarys zmian w prawodawstwie rodzinnym w Wielkiej Brytanii, USA, Australii, Norwegii, Szwecji oraz Austrii i ich wpływ na rozwój praktyki mediacyjnej w tych krajach. Omówiony został też przeprowadzony w Polsce eksperymentalny program mediacji rodzinnych oraz projekt zmian w prawie rodzinnym w Polsce umożliwiających szersze wykorzystanie instytucji mediacji w sprawach rodzinnych.
  Pobierz

  Przybyła-Basista Hanna, Proces mediacji rodzinnych - od teorii do praktyki, Mediator, nr 21 (2/2002)
  Artykuł prezentuje specyfikę procedury mediacji rodzinnych, pokazując odmienność roli mediatora oraz terapeuty i sędziego oraz omawiając etapy postępowania mediacyjnego, rodzaje spraw podlegających mediacjom rodzinnym wraz z ewentualnymi przeciwwskazaniami, a także systemy zgłoszeń na mediację. Zawiera również opis eksperymentalnego programu mediacji rodzinnych prowadzonego przez autorkę w Polsce.
  Pobierz